Du er her

Elsparkesykler stjeler passasjerer fra kollektivtrafikken

Hele 32 prosent av elsparkesyklistene ville brukt kollektivtransport dersom elsparkesykkeltilbudet ikke eksisterte.

Det viser en fersk TØI-studie om elsparkesykkelbruk i norske byer. Elsparkesyklene er dermed blitt en reell konkurrent til kollektivtransporten på korte strekninger i mange byområder.

47 prosent oppgir at de ville gått dersom elsparkesykkel ikke var tilgjengelig på siste tur. 13 prosent ville brukt bil eller taxi, 6 prosent ville syklet og 2,5 prosent sier at de ikke ville reist.

Studien viser også at elsparkesyklene fyller et reelt transportbehov. Over 40 prosent av de som bruker elsparkesykkel bruker dem til/fra skole og/eller jobb. 31 prosent bruker elsparkesykkel til ærender og fritidsaktiviteter. Andelen som brukte elsparkesykkel for moro skyld (omtrent 5 prosent) er mindre enn i tidligere undersøkelser. Turene er korte. Fire av fem turer varer under 15 minutter.

Elsparkesykkelen var hovedtransportmiddelet for 78 prosent av turene, og ble kombinert med andre transportmidler, i hovedsak kollektivtransport, i drøyt 20 prosent av turene. Slik sett bidrar elsparkesykkeltilbudet også til å styrke kollektivtransporttilbudet.

Trafikksikkerhet og ulykker

Oslo skadelegevakt har systematisk registrert og publi­sert ulykkestall siden 2019. Ulykkestallene viser at fire av ti av de skadde var påvirket av alkohol, og at det for det meste var ungdom og unge voksne som skadet seg. TØI-studien bekrefter i stor grad bildet fra Oslos skadelegevakt. De som bruker elsparkesykkel i beruset tilstand har økt risiko for uhell, menn er mer utsatt for skader enn kvinner, og personer under 25 er mer utsatt enn eldre aldersgrupper. Det er også menn og unge personer som bruker elsparkesykkel mest. Tar man hensyn til bruk, forsvinner effekten av kjønn, og effekten av alder blir redusert. Unge personer har likevel større sannsynlighet for uhell, noe som kan knyttes til mer risikofylt kjøring.

Parkering

Tidligere forskning har vist at de som bruker og de som ikke bruker elsparkesykler i ulik grad opplever parkerte elsparkesykler som en hindring. Denne trenden fortsetter. Generelt opplever brukere parkerte elsparkesykler som et mindre problem enn ikke-brukere.

Flere av byene i Norge har tatt grep for å bedre parkeringen, blant annet gjennom å tilby dedikerte parkeringsplasser og benytte geofencing for å begrense hvor man kan parkere. De som leier elsparkesykler opp­lever at det er relativt enkelt å både finne, bruke og parkere en elsparkesykkel i området, og mener ikke at parkerte elsparkesykler hindrer fremkommelighet i området.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2021, under de midlertidige reglene for utleie i Oslo. Nye regler ble innført i april 2022. Brukerne i Oslo skilte seg fra brukere i andre byer ved at mange mente at kom­munen ikke tilrettelegger godt for parkering. Brukere i Oslo opplevde også at det var vanskeligere å finne en elsparkesykkel når de skulle starte en tur. Ikke-brukerne i Oslo skilte seg fra brukerne gjennom at de var uenig i at brukere flest parkerer ryddig, og at de opplevde at elsparkesykler gjør det litt vanskeligere å bevege seg i området.

Rapporten er en del av Mikroreg-prosjektet og er finansiert av Norges Forskningsråd og en rekke offentlige partnere. Les mer om prosjektet på https://www.toi.no/prosjekt-mikroreg/

Rapport: Elsparkesykler i Norge: Hovedfunn fra spørreundersøkelser høsten 2021. TØI-rapport 1889. Forfattere: Nils Fearnley, Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger