Du er her

  • > Marked og styring
  • > App-funksjoner kan påvirke folks reisevalg i en ønsket retning

App-funksjoner kan påvirke folks reisevalg i en ønsket retning

Strategisk plassering av informasjon i mulitimodale mobilitetsapper hvor flere transportformer integreres, kan påvirke folks reiseadferd i en ønsket retning.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport hvor forskere har evaluert selskapet Bolts mobilitetseksperimenter i Oslo og 9 europeiske byer sommeren 2021. Hensikten var å undersøke om endring av informasjon i deres taxi-app kan være et effektivt virkemiddel for blant annet å redusere bilkjøring, uten å medføre kostnader for brukeren.

Bolt sin taxitjeneste og delte elsparkesykler tilbys vanligvis på samme plattform, men i ulike funksjoner. Ved bruk at taxitjenesten gjør man både bestilling og betaling gjennom en app. I studien ville selskapet undersøke om man ved å slå sammen taxi- og elsparkesykkelfunksjonene kunne påvirke («dulte») brukerne til å velge delte elsparkesykler istedenfor taxi.

Dersom app-sesjonen oppfylte visse kriterier, for eksempel at en elsparkesykkel var tilgjengelig innen 300 meter og at målet for reisen var mindre enn en gitt avstand, ville brukeren få opp et elsparkesykkel­alternativ når de tok i bruk taxi-delen av appen. Rapporten analyserte 12,6 millioner app-sesjoner blant 1.1 millioner brukere, hvorav 4,5 prosent av sesjonene traff de oppsatte kriteriene.

Rapporten viser at brukerne som fikk endret app-informasjon hadde høyere sannsynlighet for å velge elsparkesykler i samtlige byer. I Oslo, hvor eksperimentet hadde størst effekt, erstattet 55 prosent av de genererte elsparkesykkleturene taxiturer. Dette kan tyde på at strategisk plassering av informasjon i mulitimodale mobilitetsapper, hvor flere transportformer integreres, kan påvirke folks reiseadferd i en ønsket retning.

Rapport: Reducing car use through e-scooters – a nudging experiment. TØI-rapport 1875/2022. Forfatter: Bjørn Gjerde Johansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger