logo

Søk

Du er her

Hold av dagen

TØIs sykkelkonferanse

Vi arrangerer sykkelkonferanse 11. april kl 09:00-15:00. Du er velkommen!

Vi vil presentere våre seneste forskningsfunn om sykling. 

Konferansen arrangeres i Forskningsparken i Oslo, Gaustadalleen 21.

Det er gratis, men krever påmelding.

Meld deg på konferansen

Program er ikke fastsatt, men vi vil servere foredrag om:

 • 'Nudging' og sykling
 • Lotteri for økt sykkelbruk
 • Kan nye psykologisk innsikt hjelpe folk til en mer aktiv hverdag?
 • Fører rød asfalt til mer sykling – og har Oslo kommune snublet over et perfekt 'nudge'?
 • Elsykler og ulykker
 • Ellastesykler og bylogistikk
 • Hva skjer når flere sykler?
 • Støtteordninger for elsykler -  hva er erfaringene?
 • Nytte-/ kostnadsvurderinger av støtte til elsykler – nye tall
 • Samspill i trafikken
 • Omfang av sykling i Oslo
 • Sykkel og kjønn  
 • Sykkelpiloter – fremtidens infrastrukturløsninger
 • Effekten av ny infrastruktur på sykkelomfang
 • Rutevalg for syklister
 • Helseeffekter av aktiv transport
 • Beslutningsverktøy for sykkelplanleggere 
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no