Du er her

TØI-artikkel på Topp 10

Artikkelen ble, i konkurranse med mer enn 2100 andre, valgt til en av årets topp 10 artikler av Frontiers in Psychology.

Ole Jørgen Johansson Aslak Fyhri

Frontiers in Psychology er den mest siterte multidisiplinære tidsskriftet for psykologi. På TØI er vi stolte av at artikkelen “Maybe I Will Just Send a Quick Text…” – An Examination of Drivers’ Distractions, Causes, and Potential Interventions av Ole Jørgen Johansson og Aslak Fyhri nådde opp som en av ti mest leste artikler i tidsskriftet.

I artikkelen kommer det frem at kjønn og personlighetstype avgjør hvor lett man blir distrahert mens man kjører bil. Det konkluderes med at menn i større grad enn kvinner rapporterer at de blir distrahert i trafikken, og at det er nevrotiske og utadvendte personer som er mest utsatt for distraksjoner i trafikken.

Studien er basert på Ole Jørgen Johansson sin masteroppgave og en spørreundersøkelse der rundt 1500 personer har blitt spurt om i hvor stor grad de blir distrahert når de kjører.

I artikkelen blir det trukket fram en rekke eksempler på måter personer blir distrahert på mens de kjører. Blant de vanligste er tukling med bilradioen, interaksjon med andre personer i bilen og hendelser som skjer utenfor bilen.

Det har de siste årene vært en økende fokusering på distraksjoner på veien som årsak til trafikkulykker. Det anslås at distraksjon er årsak til flere ulykker enn antall ulykker forårsaket av alkoholpåvirkede sjåfører.

Artikkelen har blitt delt på pressen over hele verden: fra New Zealand Herald, Daily Mail, The Independent  og Die Welttil, The Asian age til TV2. VG og Kvinner og Klær.

Du kan også lese en oppsummering av artikkelen i tidsskriftet Samferdsel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger