Du er her

Stor interesse for seminar om selvkjørende kjøretøy

TØI arrangerte 26. juni frokostseminar om selvkjørende kjøretøy med god oppslutning. Nedenfor finner du lenke til foredragene.

 

På seminaret ble blant annet disse problemstilingene diskutert: Vil selvkjørende biler føre til at vi blir mer mobile, miljøvennlige og får bedre trafikksikkerhet? Hvordan unngår vi at byene våre kveles av selvkjørende nye biler? Er delemobilitet i stor skala løsningen – med robo-taxier og selvkjørende minibusser? 

Innleggene finner du her:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger