logo

Søk

Du er her

Velkommen på TØI-seminar 31. januar 2019

Hvordan skape trygge og levende byrom?

Vi skal presentere resultater fra forskningsprosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom".

I prosjektet har vi utviklet bedre kunnskap om trygghetsskapende tiltak i byområder. Prosjektet har hatt til hensikt å utvikle metoder som skal kunne tas i bruk både i Oslo og i andre byområder for bedre å skape trygge uteområder for alle.

På seminaret vil vi komme med anbefalinger om tiltak.

TID: 31. januar 2019 kl 13:00-15:30

STED: Faros, Toppsenteret i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Påmeldingen er stengt.

PROGRAM

  • Velkommen v/ TØI-forsker Sunniva Meyer
  • Effekter av kjøretøysperrer på trygghet og aktivitet, v/ Sunniva Meyer
  • Hvordan identifisere utrygge steder i byparker? v/ professor ved NMBU Helena Nordh
  • Effekter av belysning v/ TØI-forsker Aslak Fyhri
  • Aktivitetsskapende bymøbler - eksempel ebenken v/Sunniva Meyer
  • Sammenhengen mellom utrygghet og aktivitet i bygater, v/Aslak Fyhri og Sunniva Meyer
  • Avslutning: Hvordan finne aktuell forskning v/Sunniva Meyer

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no