Du er her

TØI-seminar 31. januar 2019

Hvordan skape trygge og levende byrom?

Vi arrangerte seminar der vi presenterte resultater fra forskningsprosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom".

I prosjektet har vi utviklet bedre kunnskap om trygghetsskapende tiltak i byområder. Prosjektet har hatt til hensikt å utvikle metoder som skal kunne tas i bruk både i Oslo og i andre byområder for bedre å skape trygge uteområder for alle.

TID: 31. januar 2019 kl 13:00-15:30

STED: Forum, plan 0 i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Vi streamet seminaret og du kan se videoen via TØIs Facebook-side. Scroll ned til 31. januar 2019.

Presentasjonene er tilgjengelige. Klikk på foredragstittel.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger