Du er her

Gater med byliv mest attraktive

Mennesker og folkeliv er viktigst for at en sentrumsgate skal være godt likt.

Dette viser en ny TØI-rapport som har undersøkt Oslos innbyggeres gatepreferanser.

Osloborgerne foretrekker sentrumsgatene med folkeliv og røre, men misliker følelsen av utrygghet. Flest oppgir grunnen til at de liker en gate godt er tilstedeværelsen av folkeliv, spisesteder, butikker, pene bygninger og få biler. De best likte sentrumsgatene er Torggata, Karl Johans gate og Markveien.

Begrunnelser for at Oslos innbyggere misliker en gate er utrygghet, folk som skaper ubehag, skitt, støy og biltrafikk. Trengsel trekkes også frem som en negativ faktor. Gaten i Oslo sentrum flest Osloborgere mislikte å oppholde seg i eller gå gjennom var Storgata, med Karl Johans gate og Brugata på de neste plassene.

Karl Johans gate trekkes dermed frem som både godt og dårlig likt. Respondentene som oppgir Karl Johans gate som en favorittgate tenderer til å merke av den vestlige delen (mot slottet), mens de som misliker Karl Johans gate i større grad merker av den østlige delen (mot Jernbanetorget). Svarene kan både skyldes at folk har ulike erfaringer med folkemengdene i gaten fordi de oppholdt seg der på ulike tidspunkter og at folk har ulik opplevelse av når positivt folkeliv blir til negativ trengsel.

I forhold til rute- og veivalg velger mange den korteste veien, spesielt når de har dårlig tid. Mens på kveldstid velges i større grad det som oppfattes som mer trafikkerte gater.

Rapport: Gatepreferanser i Oslo. En kartbasert spørreundersøkelse om favorittgater, mislikte gater og rutevalg. Forfattere: Sunniva Frislid Meyer, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Johnsrud. TØI-rapport 1701/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger