Møte i NORSULP-byene

Stavanger

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19. september 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

Målet med dette arrangementet var å skape en arena der varemottakere/næringslivet i Stavanger sentrum, logistikkaktørene og det offentlige kan identifisere problemstillinger og finne løsninger som kan bidra til å bidra til en by med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Rundt 20 inviterte deltakere fra kommunen, logistikkoperatører, gårdeier/handelsstand og Statens vegvesen var tilstede. Rammene for arrangementet var å presentere en undersøkelse gjennomført av Rogaland fylkeskommune der man kartlaga hovedtrekkene for varelevering i Stavanger sentrum. Et annet tema var Stavanger kommunes tilrettelegging for næringstransport i sentrum og hva som ligger i utkastet til ny sentrumsplan.

Underveis i seminaret var det en rekke kortere innlegg fra ulike logistikkaktører, som Posten Bring AS og LogiTrans, om deres hverdag knyttet til å utføre varelevering i Stavanger. Sentrumsforeningen presenterte sine data om kundestrømmer, deltok i å oppsummere dagen, og var en pådriver for å ta arbeidet videre. Resultatene fra NORSULP-prosjektet ble også presentert på denne workshopen. Det var også lagt opp til gruppearbeid omkring følgende emner: fremkommelighet, styring av varelevering / varestrømmer, kjøretøy / teknologi, leveringstidspunkt og leveringssted / nye løsninger.

Det kom en rekke gode forslag og innspill fra deltakerne på workshopen. Blant annet ble det konkludert at man skulle vurdere tidspunktet for varelevering i sentrum, og spesifikt se på mulighetene for å tillate varelevering frem til 12.00 i stedet for 11.00 i en prøveperiode. I tillegg ble distribusjons- og mobilitetspunkter lansert som en alternativ løsning fra Stavanger kommune, mens logistikkaktørene mente det var rom for strengere håndheving. Som en konklusjon på dette arbeidet ble aktørene enige om at samarbeidet måtte videreføres og Rogaland fylkeskommune fikk ansvar for å bringe forumet videre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger