• NORSULP sluttkonferanse

  Sluttkonferansen for NORSULP (NORwegian Sustainable Urban Logistics Plan) prosjektet nærmer seg avslutning. I den sammenheng ble det avviklet en konferanse med deltagere fra kommuner og prosjektets styrings- og referansegruppe.

 • Møte i NORSULP-byene

  Kristiansand

  Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region Sør og NORSULP prosjektet arrangerte 27. august 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • NORSULP-workshop: Eksempler på logistikkløsninger, prosesser og lokale transportstudier

  NORSULP arrangerte 15. oktober 2018 et seminar med resultater fra ulike forskningsprosjekter om bylogistikk. I tillegg presenterte noen norske kommuner det arbeidet de har gjort rettet mot bylogistikk lokalt.

 • Møte i NORSULP-byene

  Oslo

  Oslo kommune og NORSULP arrangerte 12. april 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Trondheim

  Trondheim kommune og NORSULP arrangerte 14. mars en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • TØI-seminar 25. januar

  Behov for data om varelevering i by

  TØI arrangerte seminar med hensikt å få fram informasjon om kommuner og byers databehov for å løse utfordringer knyttet til logistikk og varelevering i by, samt å identifisere datakilder.

 • Møte i NORSULP-byene

  Tromsø

  Tromsø kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP, arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Drammen

  Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Stavanger

  Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19. september 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • NORSULP og SMART-MR

  NORSULP var 28. juni 2017 medarrangør i workshop-sesjonen «Low carbon logistics planning» som en del av Oslo og Akershus sitt prosjekt Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions (SMART-MR).

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger