logo

Søk

 • Møte i NORSULP-byene

  Tromsø

  Tromsø kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP, arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Drammen

  Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • Møte i NORSULP-byene

  Stavanger

  Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 19. september 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

 • NORSULP og SMART-MR

  NORSULP var 28. juni 2017 medarrangør i workshop-sesjonen «Low carbon logistics planning» som en del av Oslo og Akershus sitt prosjekt Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions (SMART-MR).

 • Møte i NORSULP-byene

  Bodø

  Bodø kommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 9. juni 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk. Målet med dette arrangementet var å diskutere hvordan Bodø kommune kan planlegge, tilrettelegge og styrke miljømessig-, samfunnsmessig- og økonomisk effektiv bylogistikk.

 • VREF Conference on urban freight

  NORSULP var ansvarlig for en sesjonen "Planning for efficient and sustainable urban freight" på VREF conference on urban freight "plan for the future - sharing urban space" i Göteborg oktober 2016.

 • Transport og Logistikk 2016

  NORSULP-prosjektet og viktigheten av bylogistikkplaner ble presentert på Transport og Logistikk 2016.

 • Teknologidagene i Trondheim 2016

  NORSULP oppsumerte kartleggingen av brukerbehovene i en presentasjon holdt på Statens vegvesens teknologidager i Trondheim 2016.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS