Du er her

Vi blir ikke mer positive til avgifter selv om de kombineres med subsidier

Selv om vi ender opp med samme sum i lommeboka er vi mer negative til avgifter og mer positive til subsidier.

I en vitenskapelig artikkel fra TØI, Cicero – senter for klimaforskning og Handelshøyskolen på NMBU har forskere studert holdninger til avgifter som har til hensikt å korrigere eller endre atferd for å oppnå et ønsket mål, som for eksempel bompenger – og om holdningene er mer positive dersom avgifter blir kombinert med subsidier.

- Vi ønsket å se på om støtten til en atferdskorrigerende politikk blir påvirket av om tiltakene som blir innført er avgifter, subsidier eller en kombinasjon av disse, gitt at man ender opp med samme sum i lommeboka, sier forsker ved TØI Gøril L. Andreassen.

- Å forstå hva som driver motstand mot miljøavgifter og hvordan dette kan motvirkes er sentralt for å kunne utvikle god og effektiv miljøpolitikk, mener hun.

I studien gjorde man et eksperiment med 1 600 deltakere som ble delt inn i ulike grupper og som fikk ulike sammensetninger av avgifter og subsidier. Gevinsten var lik for alle.

  • En gruppe fikk kun avgifter
  • En gruppe fikk 75 prosent avgifter og 25 prosent subsidier
  • En gruppe fikk 50 prosent avgifter og 50 prosent subsidier
  • En gruppe fikk 25 prosent avgifter og 75 prosent subsidier
  • En gruppe fikk kun subsidier

Resultatene viser at folk foretrekker lave avgifter og høye subsidier, selv om summen i lommeboka er det samme. Å kombinere avgifter og subsidier ser dermed ikke ut til å gjøre avgifter mer populære.

Holdninger til i hvilken grad politikken er effektiv for å oppnå ønsket mål varierer mellom gruppene. Jo mer av virkemiddelet som var avgift, jo flere anså politikken som effektiv.

Den vitenskapelige artikkelen kan du lese her

Tekst: Ella Mæhlumshagen, senior kommunikasjonsrådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger