NORSULP og SMART-MR

NORSULP var 28. juni 2017 medarrangør i workshop-sesjonen «Low carbon logistics planning» som en del av Oslo og Akershus sitt prosjekt Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions (SMART-MR).

SMART-MR har som målsetning å støtte lokale og regionale myndigheter i deres transportpolitikk og valg av virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig mobilitet i storbyområder. I Norge omfatter prosjektet Oslo og Akershus. Mer informasjon om SMART-MR finnes på Oslo kommune sin nettside.

I denne workshopen presenterte NORSULP hvorfor offentlig sektor er avgjørende for bærekraftig bylogistikk samt foreløpige funn fra prosjektet om hvordan bylogistikkplaner kan være et viktig verktøy for økt andel bærekraftig bylogistikk i urbane områder.

Deretter ble det gjennomført en workshop der man diskuterte tema som bærekraftig planlegging, offentlig-privat og offentlig-offentlig samarbeid, null-utslippskjøretøy, trender innen bylogistikk og igangsetting og gjennomføring av pilotprosjekter.

Det var mange gode innspill og ideer fra workshopen som vi tar med oss i det videre arbeidet med NORSULP og den endelige veilederen for bylogistikk.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger