Du er her

NORSULP-workshop: Eksempler på logistikkløsninger, prosesser og lokale transportstudier

NORSULP arrangerte 15. oktober 2018 et seminar med resultater fra ulike forskningsprosjekter om bylogistikk. I tillegg presenterte noen norske kommuner det arbeidet de har gjort rettet mot bylogistikk lokalt.

Takk for innsiktsfulle spørsmål og innspill på workshopen om bylogistikk!

Kort oppsummert var workshopen todelt. Den første delen tok for resultatene fra forskning om samspillet mellom politikkutforming og aktørene i logistikk og bytransport, økonomiske effekter og utfordringer knyttet til utslippsfrie godsbiler. I tillegg ble hovedkonklusjonene fra EU-prosjektet CITYLAB (City Logistics in Living Laboratories) presentert. I den andre delen presenterte noen kommuner sitt arbeid med å kartlegge og planlegge for bedre vare- og service-transporter lokalt. Denne delen startet med en presentasjon av resultater fra NORSULP-prosjektet sine bylogistikkverksteder i syv norske byer. I tillegg var det en presentasjon av prosessen fram til etablering av en Areal- og transportplan i Gjøvik og hvordan bylogistikk er ivaretatt i denne planen. Kartlegging av varemottakere, observasjon av kjøretøy og gjennomføring av pilotprosjekter er viktig for å kunne planlegge for bylogistikk. Flere norske kommuner har gjennomført dette arbeidet og de presenterte sine erfaringer og resultater fra deres undersøkelser.

Presentasjonene fra dagen finner dere her:

Dersom det er av interesse finner dere programmet for dagen her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger