NORSULP sluttkonferanse

Sluttkonferansen for NORSULP (NORwegian Sustainable Urban Logistics Plan) prosjektet nærmer seg avslutning. I den sammenheng ble det avviklet en konferanse med deltagere fra kommuner og prosjektets styrings- og referansegruppe.

Hovedmålsettingen med dagen var å få innspill til veilederen for hvordan planlegge for bylogistikk som er sluttproduktet fra prosjektet.

I tillegg til resultater fra NORSULP-prosjektet be det presentert resultater fra Statens vegvesen, Bylogistikk­programmet og eksempler på hvordan det arbeides med bylogistikk i Nasjonal Transportplan og norske kommuner. Det var også innlegg om behov og planer for kompetanseutvikling innenfor bylogistikk.

Konferansen ble gjennomført 27. november på Gardermoen som en del av NORSULP prosjektet og Bylogistikkprogrammet i Statens vegvesen.

Programmet for konferansen var organisert i fire deler. Del I – NORSULP prosjektet, tok for seg de viktigste funn og erfaringer fra NORSULP-prosjektet og presentasjon av «Veileder for bylogistikkplanlegging». I tillegg var det forberedt innlegg med synspunkter på veilederen og hvorfor en slik veileder er viktig for å utarbeide gode planer for effektiv og bærekraftig bylogistikk.

Del II – Bylogistikkprogrammet var viet til presentasjon av hovedresultater fra prosjekter gjennomført i Bylogistikk­programmet og planer for de siste 2 årene av programmet.

Del III – Hvordan jobbe med bylogistikk i norske kommuner? Under denne bolken var det eksempler på hvordan det arbeides med bylogistikk i norske kommuner.

Del IV – Kompetanseutvikling for forvaltningen. Her var det presentasjoner som viser hvordan bylogistikk er en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP). I tillegg var det et innlegg om behov for ytterligere kunnskap om bylogistikk og hva NTNU planlegger i sitt undervisningstilbud for å øke kompetansen blant planleggere.

Tusen takk for deltakelsen!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger