Møte i NORSULP-byene

Drammen

Drammen kommune og NORSULP arrangerte 17. november 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

Målet med dette arrangementet var å skape en arena for samarbeid mellom offentlige og private aktører om hvordan en kan sikre miljøvennlige og kostnadseffektive vareleveringsløsninger som bidrar et attraktivt byliv i Drammen sentrum.

Rundt 45 deltakere fra kommunen, distribusjon, logistikkoperatører, gårdeier/handelsstand, Statens vegvesen, arbeidstilsynet og organisasjoner var tilstede. Rammene for arrangementet var et ønske fra Drammen kommune om å ta hensyn til varelevering i byen i sitt fremtidige planarbeid.

Det ble holdt presentasjoner fra NORSULP-prosjektet om bylogistikkplaner. Kommunen presenterte sitt syn på varelevering i byen og sine tanker om fremtidig arbeid med dette temaet. I tillegg presenterte Drammen parkering KF sin oppfatning av vareleveringen i Drammen etter å ha observert hvordan dette gjennomføres i praksis. De la også frem hva de kan gjøre med sin skiltmyndighet for å tilrettelegge for varelevering. Ramberg presenterte varelevering i Drammen fra en lokal transportør sitt ståsted, mens Byen vår Drammen presenterte prosjektet Grønn varelevering i Drammen.

Det ble også gjennomført to runder med gruppearbeid der det første arbeidet fokuserte på hva som fungerer/ikke fungerer i Drammen sentrum og rollene de ulike aktørene har i å løse disse utfordringene. I den andre runden med gruppearbeid ble det diskutert fremkommelighet, alternative leveringssteder, sikkerhet og kjøretøy i tillegg til om det bør brukes pisk eller gulrot (eller begge) for å oppnå en bedre situasjon for vareleveringen i byen.

Det kom en rekke gode forslag og innspill fra deltakerne på workshopen. Blant annet kom det frem fra logistikkaktørene sitt ståsted at bybrua i Drammen gjerne skulle vært brukt til varelevering og at informasjon om planlagt byggearbeid med alternative kjøreruter kunne vært bedre formidlet. I tillegg kom det opp et forslag om å premiere forretningsdrivende som tilrettelegger for varelevering eller samordner sine bestillinger.

Selv om det kom frem mange ulike og til dels motstridende synspunkter var det enighet om at arrangementet var nyttig. De fleste aktørene lærte noe nytt fra de andre eller ble oppmerksomme på utfordringer som de kanskje ikke var klar over fra tidligere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger