Samarbeidspartnere i NORSULP

TØI er prosjektleder for NORSULP. SINTEF er forskningspartner.

Ni norske bykommuner deltar:

  • Bergen,
  • Bodø,
  • Drammen,
  • Fredrikstad,
  • Kristiansand,
  • Oslo,
  • Stavanger,
  • Trondheim og
  • Tromsø.

 

I tillegg til å finansiere prosjektet, deltar Statens Vegvesen Vegdirektoratet også som faglig rådgiver. Toril Presttun er kontaktperson for prosjektet i Vegdirektoratet.

Kontaktperson

Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger