logo

Søk

Publikasjoner

Her finner du prosjekt- og statusrapporter gjennomført i regi av NORSULP-prosjektet.

Prosjektrapporter

Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommunene (TØI-rapport 1755/2020)

Leveranse 4.1: Hva trenger norske byer for å starte planleggingen for bylogistikk. Erfaringer fra Bodø, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø (TØI-rapport 1679/2019)

Leveranse 3.1: Faglig grunnlag for bylogistikkplaner (TØI-rapport 1588/2017)

Leveranse 2.2: Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF-rapport A27896/2016)

Leveranse 2.1: Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF prosjektnotat 2016)

Leveranse 1.1: Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa - En litteraturstudie / Planning for Sustainable Urban Logistics in Europe - a Review (TØI-rapport 1508/2016)

Vitenskapelige artikler

Bjørgen, A., Seter, H., Kristensen, T., & Pitera, K. (2019). The potential for coordinated logistics planning at the local level: A Norwegian in-depth study of public and private stakeholders. Journal of Transport Geography, 76, 34–41. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.02.010

Caspersen, E. (2018). An Explorative Approach to Freight Trip Attraction in an Industrial Urban Area. In E. Tanguchi & E. Thompson (Eds.), City Logistics 3: Towards Sustainable and Liveable Cities (pp. 249–268).

Pitera, K., Pokorny, P., Kristensen, T., & Bjørgen, A. (2017). The complexity of planning for goods delivery in a shared urban space: a case study involving cyclists and trucks. European Transport Research Review, 9(3), 46. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0262-8

Fossheim, K., Andersen J. (2017). Plan for sustainable urban logistics - comparing between Scandinavian and UK practices. European Transport Research Review 19(52):13. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0270-8

Statusrapporter

NORSULP: Halvårsrapport nr 7 juli 2019

NORSULP: Halvårsrapport nr 6 januar 2019

NORSULP: Halvårsrapport nr 5 juli 2018

NORSULP: Halvårsrapport nr 4 januar 2018

NORSULP: Halvårsrapport nr 3 juli 2017

NORSULP: Halvårsrapport nr 2 januar 2017

NORSULP: Halvårsrapport nr 1 juli 2016

Kontaktperson

Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no