Publikasjoner

Her finner du prosjekt- og statusrapporter gjennomført i regi av NORSULP-prosjektet.

Prosjektrapporter

Bærekraftig bylogistikk: Veileder for kommunene (TØI-rapport 1755/2020)

Hva trenger norske byer for å starte planleggingen for bylogistikk. Erfaringer fra Bodø, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø (TØI-rapport 1679/2019)

Faglig grunnlag for bylogistikkplaner (TØI-rapport 1588/2017)

Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF-rapport A27896/2016)

Bylogistikk og brukerbehov (SINTEF prosjektnotat 2016)

Bærekraftige bylogistikkplaner i Europa - En litteraturstudie / Planning for Sustainable Urban Logistics in Europe - a Review (TØI-rapport 1508/2016)

Vitenskapelige artikler

Holguin-Veras, J., Ramirez-Ríos, D. G., Encarnación, T., González-Feliu, J., Caspersen, E., Rivera-González, C., González-Calderón, C. A., Da Silva Lima, R. (2019). Metropolitan economies and the generation of freight and service activity. Urban Logistics Management, policy and innovation in a rapidly changing environment. M. Browne, S. Behrends, J. Woxenius, G. Giuliano and J. Holguin-Veras. First published in Great Britain and United States, Kogan Page Limited

Bjørgen, A., Seter, H., Kristensen, T., & Pitera, K. (2019). The potential for coordinated logistics planning at the local level: A Norwegian in-depth study of public and private stakeholders. Journal of Transport Geography, 76, 34–41. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.02.010

Caspersen, E. (2018). An Explorative Approach to Freight Trip Attraction in an Industrial Urban Area. In E. Tanguchi & E. Thompson (Eds.), City Logistics 3: Towards Sustainable and Liveable Cities (pp. 249–268).

Pitera, K., Pokorny, P., Kristensen, T., & Bjørgen, A. (2017). The complexity of planning for goods delivery in a shared urban space: a case study involving cyclists and trucks. European Transport Research Review, 9(3), 46. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0262-8

Fossheim, K., Andersen J. (2017). Plan for sustainable urban logistics - comparing between Scandinavian and UK practices. European Transport Research Review 19(52):13. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0270-8

Statusrapporter

NORSULP: Halvårsrapport nr 7 juli 2019

NORSULP: Halvårsrapport nr 6 januar 2019

NORSULP: Halvårsrapport nr 5 juli 2018

NORSULP: Halvårsrapport nr 4 januar 2018

NORSULP: Halvårsrapport nr 3 juli 2017

NORSULP: Halvårsrapport nr 2 januar 2017

NORSULP: Halvårsrapport nr 1 juli 2016

Kontaktperson

Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger