Referansegruppe

Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og transport 

Lina Olsson, Lindholmen Science Park (Sweden)

Sven Bugge, Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter - LUKS 

Toril Presttun, Vegdirektoratet

Jan-Terje Mentzoni, Norges Lastebileier-Forbund

Bjarte Grostøl, ASKO 

Geir Kvam, Norsk Transportarbeiderforbund

Kontaktperson

Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger