Du er her

Velkommen til TØI-seminar 14. mai

Trafikksikkerhet – nye metoder og ny kunnskap

Tusenvis av trafikkskader kommer ikke med i statistikken. Hva slags skader er dette? Kan videoanalyser avdekke mekanismer som ligger bak ulykker?

Det har aldri vært færre trafikkskader enn nå. Men statistikken viser bare en del av sannheten. Tall fra legevakt og sykehus viser at flere tusen fotgjengere og syklister skades hvert år bare i Oslo. Kun en ørliten del av dette kommer med i statistikken.

Ny metoder med bruk av video og konfliktanalyser vil gi bedre forståelse av mekanismene bak ulykkene som skjer. Skadedata fra sykehus og legevakt gir oss bedre forståelse av omfang og konsekvenser – og et bedre grunnlag for å beregne kostnadene ved alle skadene som skjer.

På seminaret presenterer vi nye metoder, nye data og nye innsikter i trafikksikkerhetsforskningen.

Tid: mandag 14. mai 2018, kl 09:00-14:30

Sted: Toppsenteret, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

MELD DEG PÅ HER

 

Foreløpig program

0900-0905 Velkommen v/ Torkel Bjørnskau, TØI
0905-0945 Konfliktstudier som verktøy i ts-arbeidet – resultater fra EU-prosjektet INDEV v/Aliaksei Laureshyn, Universitetet i Lund, Sverige
0945-1030 Analysis of Vulnerable Road User Safety Using Video - Case Studies in Montreal, Canada v/Nicolas Saunier, Polytechnique Montreal, Canada
1030-1045 Pause
1045-1115 Conflict studies in Oslo – Are there fewer conflicts in Oslo than in other European cities? v/Tim De Ceunynck, VIAS institute, Belgia
1115-1215 Lunsj
1215-1245 Hvor mange og hvordan skades fotgjengere i Oslo-trafikken? v/Hanne Beate Sundfør, TØI
1245-1315 Hva med syklister i Oslo? Hvordan er ulykkesbildet og hva skjer når stadig flere sykler? v/ Torkel Bjørnskau, TØI
1315-1330 Pause
1330-1400 Hva skjer når syklister krasjer? Skadekonsekvenser sett fra operasjonsbordet v/Jon Ramm-Pettersen og Ingar Næss, Oslo Universitetssykehus
1400-1430 Hva koster skadene oss? Oppdaterte kostnadstall basert på Oslo-data, v/Rune Elvik, TØI

 

Forskningen vi presenterer er et resultat fra et stort EU/NFR-prosjekt: «In-depth understanding of accident causation for vulnerable road users», og skadetall fra Oslo Legevakt/Universitetssykehus som er analysert i BEST-programmet til Statens vegvesen.

Velkommen til Forskningsparken 14. mai!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger