Du er her

Publikum positive til selvkjørende renholdsmaskin

En selvkjørende renholdsmaskin er testet i gågata i Kongsberg. Reaksjonene blant publikum er stort sett positive.

Bilde: Den selvgående kostemaskinen Spring S1 i gågata på Kongsberg. Foto: Torkel Bjørnskau

TØI har evaluert forsøket som ble gjennomført i september. Interaksjoner og reaksjoner fra publikum ble undersøkt ved hjelp av videoregistreringer og feltintervjuer. Ingen av interaksjonene kunne klassifiseres som en konflikt, det vil si  at en eller begge aktørene må bråstanse eller svinge brått unna for å unngå kollisjon. 

De problemene som oppsto var stort sett at maskinen stanset/ventet og deretter fortsatte dersom det kom andre på kryssende kurs. 

Publikums reaksjoner på maskinen var typisk preget av at mange var nysgjerrige, tok bilder osv. Mange gikk nært/passerte nært og videoanalysene bekrefter inntrykket at både voksne og barn opplevde maskinen som ufarlig. 

Selv om ikke mange har robotstøvsugere eller robotgressklippere hjemme, så er dette trolig kjente maskiner som den selvgående driftsmaskinen er beslektet med. Det kan ha bidratt til at denne maskinen oppleves trygg. Det at den er forholdsvis liten bidrar trolig også til at den oppleves som ufarlig. 

Testen i gågata på Kongsberg tyder på at slike selvgående driftsmaskiner vil kunne operere uten store problemer i slike områder. Evalueringen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Rapport:
Publikums reaksjoner på selvgående driftsmaskin i Kongsberg. TØI rapport 1798/2020. Forfattere: Torkel Bjørnskau, Ole Johansson, Petr Pokorny, Belma Skender

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger