Du er her

Parkeringsløsninger for elsparkesykler virker

Parkeringsstativ og oppmalte p-plasser for elsparkesykler i Oslo og Trondheim har god effekt. Over halvparten av elsparkesyklistene brukte parkeringsløsningene i testperioden.

Like sikkert som sol og varme har det dukket opp store mengder elsparkesykler i norske byer de siste to somrene. Henslengte elsparkesykler har blitt både et forsøplingsproblem og et fremkommelighetsproblem.

Den 10. februar går fristen ut på et høringsforslag om å endre vegtrafikkloven for å tilpasse seg det voksende elsparkesykkel-markedet. I forslaget åpner man blant annet for å regulere hvor sykkelen kan parkeres.

En ny TØI-rapport har evaluert pilotforsøk med parkeringsstativ i Oslo og oppmalte parkeringsplasser i Trondheim og Oslo. Man ønsket å finne ut i hvilken grad frivillige parkeringsløsninger kan bidra til å rydde opp i elsparkesykkelparkeringen, samt utrede potensialet for å videreutvikle disse løsningene. Det viser seg at tiltakene har god effekt.

  • Over halvparten av elsparkesyklistene som avslutter turen i testområdene, parkerer i eller nær parkeringsløsningene. Der stativ fra Voi var satt ut ble 43 prosent av elsparkesyklene parkert i stativene og ytterligere en femtedel ved siden av stativene. I Trondheim ble 53 prosent av alle elsparkesyklene parkert innenfor de oppmalte parkeringsplassene, og en sjettedel ved siden av.
  • Effekten av stativ avtar med avstand og de har størst virkning når stativene plasseres i områdene der folk allerede parkerer.
  • Man fant en tydelig utleier-effekt. Hele 79 prosent av Voi-elsparkesykler ble parkert i Voi-stativene, mot kun 4 prosent av elsparkesykler fra andre selskaper.
  • Denne utleier-effekten fant man ikke rundt de nøytrale oppmalte plassene i Trondheim. Der parkerte brukerne i like stor grad elsparkesykler fra Voi og elsparkesykler fra andre selskaper.

Prosjektet ble gjennomført i juni til oktober 2020. I Trondheim ble det ble satt opp videokamera flere steder i byen og filmet før og etter at det ble malt opp egne parkeringsplasser for elsparkesykler. Oslo ble det filmet før det ble satt opp stativ, i en periode med kun stativ og etter at både stativ og aktiverte belønningssoner rundt disse ble etablert. I en to-ukersperiode ble belønningssonene rundt noen plasser i Oslo aktivert for Voi sine brukere. Det ble også utført spørreundersøkelser i Oslo og GPS-data fra Voi ble analysert.

Prosjektet er finansiert av TØI sammen med Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Trondheim kommune og Oslo kommune, Bymiljøetaten. Voi har bidratt med datamaterialet.

Rapport: Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler - Undersøkelser av parkeringsstativ og oppmalte plasser. TØI-rapport . Forfattere: Katrine Karlsen, Espen Johnsson, Aslak Fyhri, Petr Pokorny

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger