Du er her

En delebil kan erstatte 10-15 privatbiler

Bildeling reduserer både antall biler og bilkjøring. En delebil kan erstatte opptil 15 privatbiler og bildelere kjører 30 prosent mindre bil enn privatbilister.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som har sett på erfaringer og effekter av bildeling i Bergen.

Bildeling bidrar til mer miljøvennlig mobilitet både ved at bildeling erstatter opptil 10-15 privatbiler og at de som bruker delebil fremfor privatbil kjører 30 prosent mindre bil. Bildelingens effekt på redusert bilbruk er særlig avgjørende i tette byområder. Tjenesten kan bidra til å utjevne sosiale og økonomiske skjevheter ved at lavinntektsgrupper kan få lett tilgang til bil.

Early adopters går foran

Den typiske bildeler i Bergen er ung, høyt utdannet og bor urbant – og tilhører en gruppe som generelt tidlig tar til seg nye trender og levemåter, såkalte «early adopters». Bildelere går og sykler og bruker mindre bil enn andre. Én av fire har kvittet seg med egen bil, mens halvparten av bildelerne har unngått eller utsatt å kjøpe bil. Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling.

I rapporten har forskere studert befolkningen i Bergen generelt og de som er med i bildelingsordninger spesielt. Fem prosent er bildelere i dag og ytterlige åtte prosent vurderer å bli det. For dem som bildeling ikke er aktuelt for oppgis særlig behovet for å bruke egen bil som årsak.

– Dette er fantastiske nyheter. Bildeling er bra for folkehelsen, byluften, klimaet og byen. En gjennomsnittlig privatbil står faktisk stille 98 prosent av tiden, så bildeling frigjør mye plass som kan brukes til sykkelveier, lekeplasser og andre gøye ting. Alle som går fra å eie til å dele bil, bidrar til å gjøre Bergen enda litt grønnere, sier byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke.

Noen oppsummerende punkter

  • Beregningene viser at 1 delebil erstatter 10 til 15 personbiler i Bergen
  • 5 prosent av befolkningen i Bergen er bildelere i dag, ytterligere 8 prosent vurderer å bli det
  • Bildelere i Bergen går og sykler mer enn den generelle befolkningen
  • De bruker 30 prosent mindre bil enn befolkningen ellers
  • 8 av 10 bildelere bor sentralt
  • 1 av 4 har kvittet seg med bil, 50 prosent av bildelerne har latt være å kjøpe bil, mens 1 av 5 bruker egen bil i tillegg til bildeling
  • Bildelere er yngre, høyere utdannet og bor mer urbant enn andre
  • Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling

Rapporten er finansiert av Bergen kommune ved Bymiljøetaten.

Rapport: Bildeling i Bergen - erfaringer og effekter. TØI-rapport 1895/2022. Forfattere: Vibeke Nenseth og Ingunn Opheim Ellis

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger