Du er her

Dårlig drift og vedlikehold rammer rullestolbrukere og seniorer

God drift og vedlikehold er viktig for at rullestolbrukere og seniorer skal kunne bevege seg utendørs og delta i samfunnet på lik linje med andre.

I en ny TØI-rapport presenteres funn fra gruppeintervjuer blant gående, syklister, seniorer og rullestolbrukere i Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om hvordan de opplever drift og vedlikehold i sine byer og hvordan dette påvirker reisemiddelvalg.

Drift og vedlikehold er avgjørende for om man i det hele tatt reiser, hvordan man reiser, samt for fremkommelighet og tilgjengelighet under reisen. Lokale forhold påvirker hva slags drift og vedlikehold det er behov for og hvordan dette oppleves.

Deltakerne er stort sett fornøyde med vinterdrift lokalt, men seniorer og rullestolbrukere opplever oftere utfordringer i sin hverdag. For disse brukerne skaper varierende føreforhold uforutsigbarhet og utrygghet. Det påvirker særlig fremkommelighet og hvorvidt de går ut i det hele tatt. Dårlig eller manglende drift og vedlikehold blir ofte en hindring for å bevege seg ute og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Ifølge deltakerne i gruppeintervjuene har mange rullestolbrukere flere utfordringer med å komme seg ut om vinteren – både når man kjører rullestolen og når man velger bil. Hvis det er dårlig brøytet på parkeringsplassen får man for eksempel ikke brukt heiseanordningen på bilen. Videre kan det være oppsamlet snø eller glatt ved stolpene som gjør det vanskelig eller umulig å trykke for grønn mann. En annen utfordring er når det måkes snø over på handikapparkeringsplasser.

Overvann er et problem for rullestolbrukerne på grunn av fare for å sette seg fast i et hull de ikke ser og fordi elektriske rullestoler kan kortslutte på grunn av vannet. Ujevnheter som sprukken asfalt, hull, stort tverrfall og ujevn belegningsstein er et problem hele året, og gjør at rullestolen rister mye og dette gir ubehag eller smerter i kroppen. Hjulene kan sette seg fast i hull eller tverrfall, og dype eller skrå hull kan gjøre at de mister balansen og velter. For en med rullator er det omtrent umulig å komme frem under slike forhold.

Gruppeintervjuene supplerer tidligere gjennomførte spørreundersøkelser blant de samme gruppene og bidrar til en bedre forståelse av betydningen av drift og vedlikehold for rullestolbrukere, gående og syklende:

Fotgjengeres oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder

Syklisters oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder

Samtidig understreker forskerne behovet for å gjennomføre flere undersøkelser blant ofte underrepresenterte grupper som rullestolbrukere, uerfarne syklister og gående.

- Det var en liten, men viktig, gruppe rullestolbrukere i vårt utvalg. Vi anbefaler at det gjennomføres flere undersøkelser blant rullestolbrukere flere steder i landet, sier forsker Maja Karoline Rynning.

Under gruppeintervjuene kom det også frem andre forhold som hadde forbedringspotensial: Manglende separering mellom gående og syklister, ulike løsninger og standarder for syklister, krappe svinger, smalt og dårlig sikt ved underganger og bruk av kantstein.

Studien er en del av Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprosjekt «Bevegelse».

Rapport: Syklisters, gåendes og rullestolbrukeres vurdering av drift og vedlikehold: Gruppeintervjuer med ulike trafikantgrupper i byområdene Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim. TØI-rapport 1773/2020. Forfattere: Maja Karoline Rynning, Oddrun Helen Hagen, Ole Johansson, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger