Du er her

Autonome busser testet i lyskryss

Ruters autonome busser takler samhandling med lyskryss og andre trafikanter, men fortsatt er det utfordringer som må løses før dette blir effektivt.

TØI er involvert i flere forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, der selvkjørende kjøretøy og busser testes. De fleste pilotprosjektene foregår i avgrensede og kontrollerte områder eller i områder med enkle trafikkforhold, som for eksempel på Akershusstranda i Oslo.

I en ny TØI-rapport har man testet de selvkjørende bussene i mer komplekse trafikkmiljøer, inkludert møter med et stort antall syklister og flere lysregulerte kryss.

Studien har undersøkt bussens oppførsel og reaksjoner på andre trafikanter og på trafikksignalene, i tillegg til andre trafikanters adferd i møte med bussen. Kameraer ble montert i tre signalregulerte kryss. Videoanalysene gjorde det mulig å identifisere uvanlige situasjoner og potensielle risikoer.

Analysen viser at bussene reagerte korrekt i de fleste interaksjoner. Bussene gjenkjente flere brudd på trafikkreglene fra andre trafikanter og responderte adekvat, selv i komplekse situasjoner. Det ble ikke observert alvorlige konflikter.

Imidlertid var det situasjoner der bussen reagerte feil, særlig gjaldt det umotivert stans i krysset - samtidig som det ikke var en åpenbar årsak til stansen. Slike situasjoner kan øke risikoen for andre trafikanter.

Bussenes defensive kjørestil påvirket også oppførselen til noen trafikanter, som i enkelte tilfeller gjorde risikable manøvre for å plassere seg foran bussen.

Lyssignalendringer nær stopplinjen, særlig fra grønt til rødt, fremprovoserte ofte feil reaksjon hos bussen. Oppsto det i tillegg en uventet situasjon samtidig, for eksempel at en syklist syklet mot kjøreretningen, skjedde feil reaksjon enda oftere.

Totalt ble det filmet 408 busspasseringer, og i 170 situasjoner hadde bussen en form for interaksjon med andre trafikanter. Funnene gir verdifull kunnskap om hvordan dagens selvkjørende busser reagerer på trafikksignaler og andre trafikanter i lyskryss. Slik kunnskap er viktig i arbeidet med videre automatisering av kjøretøy.

Andre forskningsprosjekter om selvkjørende kjøretøy som TØI er involvert i er EU-prosjektene LEVITATE og Drive2theFuture og norske  BEVEGELSE og AUTOBUS.

Rapport: Performance of automated shuttles at signalised intersections. TØI-rapport 1822/2021. Forfattere: Petr Pokorny, Belma Skender, Torkel Bjørnskau, Espen Johnsson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger