Du er her

VM-app appellerte til hverdagsmosjonister

Forskere ved TØI har evaluert folkehelsekampanjen «Sykle til VM».

Sykkel-VM ble arrangert i Bergen i 2017. I forbindelse med arrangementet ble folkehelsekampanjen «Sykle til VM» utviklet, i et samarbeid mellom flere aktører. Målsetningen for kampanjen var å motivere til mer aktivitet i befolkningen.

Kampanjen var bygd opp rundt en aktivitetsapp der en jaktet på poeng og premier ved utvalgte lokalisasjoner. Appen hadde over 25 000 nedlastinger, og 36 prosent fullførte registrereringen av en brukerprofil (flest menn). 

I perioden var det mellom 57 og 65 prosent som hadde brukt appen i noen grad, og 28 prosent som ble registrert med minst ett premiepunkt. De som brukte appen mye i perioden viser en økning i antall km syklet, og kvinner i noe større grad enn menn - men endringen er ikke tilstrekkelig, gitt den lave utvalgsstørrelsen, til å konkludere med at økningen skjedde som følge av bruken av appen. 

Overraskende nok, appellerte appen mer til personer som skåret lavt på konkurransemotivasjon enn til de som var kompetitive – altså hverdagsmosjonister.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen 2017 AS.

Hele rapporten: Syklet vi til VM? Evaluering av folkehelsekampanjen 2017. TØI rapport 1614/2018. Forfattere: Hanne Beate Sundfør, Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger