Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Synkende risiko, men fortsatt mye farligere å kjøre motorsykkel enn bil

Synkende risiko, men fortsatt mye farligere å kjøre motorsykkel enn bil

Risikoen for at motorsyklister skal omkomme i trafikken er dramatisk redusert de senere årene, men fortsatt er risikoen omkring 12 ganger høyere enn for bilførere.

Et oppslag i Aftenposten 17. august setter fokus på trafikkulykker og risiko i trafikken. Forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI sier sjansen for å omkomme i trafikken er 12 ganger høyere per kjørte kilometer hvis du setter deg på en motorsykkel, enn hvis du setter deg i en bil. Selv om dette høres mye ut, presiserer han at det er viktig å huske at risikoen har gått betydelig ned de senere årene. Midt på 1980-tallet var risikoen omkring 30 ganger høyere.

I tabellen nedenfor kan du se bakgrunnstallene for oppslaget.

Drepte per mill kjøretøykilometer

 

 

 

 

 

 

1985

1992

1998

2001

2005

Bilførere

0,006

0,005

0,005

0,004

0,003

Bilpassasjerer

0,005

0,003

0,003

0,003

0,002

Fotgjengere

0,032

0,044

0,028

0,032

0,017

Syklister (f+p)

0,034

0,028

0,027

0,018

0,011

Moped (f+p)

0,043

0,025

0,024

0,015

0,011

Lett mc (f+p)

0,076

0,026

0,032

0,056

0,034

Tung mc (f+p)

0,185

0,081

0,060

0,046

0,037

(f+p) i tabellen og i diagrammet betyr fører + passasjer. Kilde: TØI/SSB

 

Diagram: Risikoen for å bli drepte i trafikken for ulike trafikantgrupper. 1985 – 2005. TØI 2008.

- Årsaken til at dødsrisikoen for MC på 80-tallet var 30 ganger høyere enn for bil, var sannsynligvis at det den gang var flere ungdommer som kjørte motorsykkel. Disse har generelt høyere risiko i trafikken, sier Bjørnskau. Han tror at blant annet dyrere forsikringer for motorsykkel har bidratt til at gjennomsnittsalderen for de som kjører motorsykkel nå er mye høyere enn tidligere. Det innebærer at motorsyklister i dag trolig er mer erfarne og mindre risikovillige enn tidligere.

En ny rapport fra TØI om risikoen i trafikken vil bli klar i løpet av høsten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger