Du er her

Selvkjørende biler kan skape kaos i byene

Illustrasjon: Audun Gjerdi

Dersom ikke selvkjørende biler reguleres kan det skape kaos i byene.

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt beskriver fem ulike senarioer for utvikling av automatiske kjøretøy i Norge. Om dette ikke reguleres i byområdene, kan det skape så store køer og kaos at hele trafikksystemet kan komme til å bryte sammen. Reguleringer vil være nødvendig for å sikre framkommeligheten og utvikle byene i en miljøvennlig retning.

Rapporten bygger på en litteraturstudie. Generelt er det store forventninger til at automatiserte kjøretøy vil gi bedre individuell mobilitet og trafikksikkerhet og redusere transportens miljøbelastninger, mens mål om mindre kjøring og mer aktiv mobilitet vil bli utfordret.

De første automatiserte kjøretøy i Norge, små selvkjørende busser, har siden 2018 vært testet i reell trafikk i noen utvalgte områder. Det har satt selvkjørende biler på dagsorden og det kommer tydelig fram at det ikke holder å la teknologien styre den videre utviklingen.

Avhenge av politikk og organisatorisk tilrettelegging beskriver rapporten fem ulike fremtidsbilder for transportutviklingen:

1) Private selvkjørende biler for alle 2) Begrenset privatkjøring i byer 3) Selvkjørende biler i delingsordninger 4) Selvkjørende minibusser til samkjøring 5) Selvkjørende kollektivtransport

Den videre utviklingen i norsk sammenheng vil sannsynligvis dra veksler på ulike delingsordninger og fortsatt utprøving av samkjøring med selvkjørende minibusser.

 Rapport:
Samfunnsmessige konsekvenser av automatiserte kjøretøy – norske scenarioer. TØI rapport 1700/2019. Forfattere: Vibeke Nenseth, Alice Ciccone og Niels Buus Kristensen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger