Du er her

Seilbåter mest utsatt for fritidsbåtulykker

Seilbåter går oftere på skjær, men raske motorbåter er mer utsatt for alvorlige ulykker.

I en ny rapport har forskere på TØI studert ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger knyttet til bruk av fritidsbåter i Norge. Rapporten viser blant annet at:

  • Navigasjonsutstyr om bord øker risikoen for uhell. Grunnen kan være at dette er typisk for båter som går mye i ukjent farvann, men det kan også skyldes at man blir distrahert av utstyret
  • Grunnstøting er den ulykkestypen som er vanligst blant fritidsbåter (35% av ulykkene). De fleste ulykkene medfører kun mindre materielle skader på båten.
  • Større fritidsbåter, motorbåter med mange hestekrefter og seilbåter er mer utsatt for ulykker enn mindre båter.
  • Seilbåter er mest utsatt, noe som blant annet skyldes at de stikker dypere, og dermed er sjansen større for grunnstøting, mens raske og store motorbåter er mer utsatt for mer alvorlige ulykker.
  • Rundt 45 prosent av båtbrukerne har en eller annen gang drukket alkohol rett før eller under en båttur. Promillegrensen til sjøs er ikke like streng som i vegtrafikken, så selv om en god del kjører båt med promille, vil ikke dette dermed si at de har en ulovlig promille. Men analysene viser at alkohol øker risikoen for ulykke.
  • Vestpåbudet har medført av flere bruker vest, men fortsatt er det mange som ikke alltid har på seg vest, særlig blant de med litt større båter.
  • De fleste ulykkene skjer i løpet av sommermånedene da båtene oftest er i bruk.

De fleste båtførere følger de sikkerhetstiltakene som finnes. Særlig de eldre båtførerne er flinke til å følge reglene.

Ulykkesrisikoen for fritidsbåter er høyere enn for personbiler, men lavere enn ulykkesrisikoen for sykkel og motorsykkel. Båtens hastighet ved ulykken er generelt sett noe høyere i personskadeulykker enn i materiellskadeulykker.

Forskerne bak rapporten ser også på tiltak for å bedre sikkerheten til sjøs, blant annet:

  • Mer synlig politi og økt kontrollvirksomhet til sjøs.
  • Bedre merking av grunner og skjær
  • Økt fokus på bruk av redningsvest/flyteutstyr (blant annet bør det kommuniseres at oppblåsbare vester trenger jevnlig service for å opprettholde sin flyteevne).

Rapporten er delvis basert på en spørreundersøkelse ble utført i august/september 2015. Respondentene ble trukket fra Redningsselskapets Småbåtsregister. Rundt 11 000 båteiere svarte på webundersøkelsen.

Hele rapporten: Bruk av fritidsbåt i Norge. Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger. TØI rapport 1547/2017. Forfattere: Astrid H. Amundsen og Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger