Du er her

Overgang til elsykkel doblet sykkelbruken

Folk som kjøpte seg elsykkelsykkel syklet mer enn dobbelt så mye i sine daglige reiser enn tidligere.

Dette kommer frem i en studie som er publisert i vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Transportation Research – part D, signert TØIs Aslak Fyhri og Hanne Beate Sundfør.

I studien sammenlignet man to grupper som begge ønsket å kjøpe el-sykkel. Den ene gruppen kjøpte el-sykkel, den andre ikke.

- De som kjøpte el-sykkel økte sykkelbruken fra 2,1 til 9,2 km per dag i gjennomsnitt. Gruppen som ikke kjøpte el-sykkel hadde ubetydelige endringer i sykling i samme tidsperiode, sier Aslak Fyhri.

El-sykkelsalget i Norge øker stadig og har blitt en vesentlig del av bytransportsystemet. Ved å flytte folk bort fra motorisert transport til sykkel kan dette være et viktig bidrag til å redusere miljøbelastningen fra transport.

- Økningen fra 2,1 til 9,2 km sykling per dag gir en endring i sykkel som andel av all transport fra 17 til 49 prosent. Derfor mener vi at man kan forvente en positiv avkastning av politiske tiltak som tar sikte på å øke andelen el-sykler, forklarer Fyhri.

I artikkelen viser forskerne også at studier som ikke inkluderer en sammenligningsgruppe risikerer å over- eller underestimere påvirkningen av el-sykkel, avhengig av årstid.

- Dette er spesielt viktig i land som Norge, hvor syklingen jo er sesongbetont, og målingene derfor kan være sårbare for om de er gjort tidlig eller sent på våren. Men, også store sykkelland som Nederland har sesongvariasjon, så dette er ikke bare et Norsk fenomen, utdyper Fyhri.

Den økte syklingen er ikke bare en nyhetseffekt, men ser ut til å være mer varig.

Hele artikkelen ligger gratis tilgjengelig HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger