Du er her

Lite konflikter mellom fotgjengere og syklister i gågatene i Oslo

På en vanlig hverdag om sommeren passerer over 23 000 fotgjengere og 3000 syklister gjennom gågatedelen i Torggata i Oslo uten at det skaper mange konflikter.

TØI har på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune studert interaksjoner og konflikter mellom fotgjengere og syklister i Torggata og i Brugata i Oslo. En interaksjon betyr at en eller flere trafikanter har måttet endre kurs eller fart på grunn av en annen trafikant, mens en konflikt er definert ved at en eller flere har måttet bråbremse eller svinge brått unna.

Sykling i gågater er tillatt i Norge i motsetning til i de fleste andre europeiske land. Videoanalysene viser at til tross for mye trafikk av både fotgjengere og syklister, så er det relativt få konflikter. Studier som TØI har gjort, tyder på at det er mer konflikter dersom fotgjengerne og syklistene har ulike forventninger og oppfatninger om hva slags gate man befinner seg i.

I den nordre delen av Torggata er det spesielt tilrettelagt for syklister. Syklistene oppfører seg følgelig som om de har retten til gatearealet her, mens fotgjengerne oppfører seg som om det er en gågate. Dermed oppstår det mange flere konflikter her enn i gågatedelen lenger syd (v/Eldorado) der begge parter er innforstått med at gaten er en gågate. Her sykler syklistene sakte og viker for fotgjengerne.

Det er ganske mange som sykler i disse gågatene, og dermed mange interaksjoner mellom syklister og fotgjengere. Andelen konflikter (i forhold til antall interaksjoner) er lav, ca. 0,3 – 0,4 prosent. Dette er mye lavere enn konfliktandelen som ble registrert i sykkelgatedelen lenger nord i Torggata i 2015.

Ut fra resultatene er det nærliggende å konkludere med at sykling i gågater ser ut til å fungere greit både for syklister og fotgjengere når man ser på konfliktnivået. Resultatene tyder på at syklistene ferdes gjennom disse gatene på «fotgjengernes premisser» slik det ble forutsatt i reguleringen av Torggata i 1991. Samtidig er det viktig å legge til at når syklistene og fotgjengerne blir spurt om hva de synes om dette, mener de fleste at dette er dårlig løsning.  

Rapport:
Sykling i gågater. Trafikkomfang, samhandling og konflikter mellom syklister og fotgjengere i Torggata og Brugata i Oslo. TØI rapport 1581/2017. Forfattere: Torkel Bjørnskau, Oddrun Helen Hagen, Ole Jørgen Johansson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger