Du er her

Ikke høyere risiko med elsykler

Forskere har gjennomført en undersøkelse blant over 6000 personer.

Elsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Forskere på TØI har undersøkt om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker, og hva som er risikofaktorer for elsykler.

Noen utenlandske studier har pekt på at elsykler har høyere fart, og høyere risiko, særlig for eldre og for kvinner, men flertallet av studiene finner ingen økt risiko for elsykler.

Forskerne gjennomførte en spørreundersøkelse blant 6237 personer i 9 norske byer om sykkelbruk og om man har hatt uhell med sykkel, samt en oppfølgingsundersøkelse blant 390 respondenter som hadde hatt et uhell med sykkel.

Resultatene fra undersøkelsen tyder ikke på at elsykler har en høyere ulykkesrisiko enn øvrige sykler. Kvinner, særlig eldre, var overrepresenterte i elsykkeluhellene, men dette kan skyldes økt sykkelbruk, så forskerne kan ikke konkludere at de har høyere risiko. Det var flere balanserelaterte uhell blant elsyklister.

Konklusjon: risikoen for syklister vil ikke øke som følge av flere elsykler.

Hele rapporten: Miniscenario: Økt omfang av elsykler. TØI-rapport: 1625/2018. Forfattere: Ole Jørgen Johansson og Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger