Du er her

Håndholdt og håndfri mobiltelefon like farlig

Bruk av håndfri mobiltelefon i trafikken er trolig like farlig som bruk vanlige håndholdt telefon. Det er først og fremst den kognitive belastningen som gjør deg til en dårligere sjåfør.

Dette framgår av en rapport fra Transportøkonomisk institutt som har oppsummert nyere internasjonal forskning på området. Bruk av mobiltelefon i bil øker den subjektive arbeidsbelastningen, påvirker kjøreatferden og øker ulykkesrisikoen. Førere som snakker ofte og mye i mobiltelefon mens de kjører, ser ut til å ha høyere ulykkesrisiko enn de som snakker lite.

Studier viser at mens det å spise og drikke mens man kjører først og fremst går utover den motoriske kapasiteten, går bruk av mobiltelefon ut over den kognitive kapasiteten. Videre ser det ut til at det å ha en samtale med passasjerer i bilen også er forbundet med redusert oppmerksomhet og økt ulykkesrisiko, men at bruk av mobiltelefon ser ut til å være forbundet med en noe høyere risiko.

Litteraturgjennomgangen er en del av en større undersøkelse som TØI holder på med om bruk av mobiltelefon og ulykkesrisiko blant norske bilister. Førere som har vært innblandet i uhell og ulykker blir blant annet spurt om hvorvidt de snakket i mobiltelefon da uhellet skjedde. En liknende undersøkelse ble gjort for ca 10 år siden. Resultatene vil etter planen foreligge i slutten av august.

Telefoner i trafikken: En litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefon og bilkjøring. TØI-rapport 939/2008. Av Agathe Backer-Grøndahl.

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger