Du er her

Færre tar mopedlappen bare fordi det er «gøy å kjøre»

Antall som tar «mopedlappen» har gått ned de senere årene og færre oppgir at de tar mopedlappen bare fordi det er «gøy å kjøre».

Dette framgår av en rapport fra TØI der man har evaluert omleggingen av føreropplæring for moped og lett motorsykkel som ble gjort i 2017. Det ble da blant annet innført et nytt sikkerhetskurs i trafikk. De fleste som tar «mopedlappen» gjør det så snart de fyller 16 år og har lov.  

Det er ikke funnet indikasjoner på at det nye sikkerhetskurset har gitt færre ulykker. Men evalueringsresultatene kan være påvirket av endringer i førerpopulasjonen, da det har vært en stor nedgang i bestanden både av mopeder og lette motorsykler de siste par årene, samt en kraftig nedgang i andelen ungdom som tar førerkort for moped. Antallet registrerte mopeder i Norge gikk ned med 7,5 prosent fra 2016 til 2018.

Det kan også se ut til at motivene for å ta førerkort for moped og lett motorsykkel har endret seg. Andelen som i undersøkelsen har krysset av for «gøy å kjøre» som begrunnelse for å ta førerkort for moped har sunket fra 50 til 40 prosent. Dette kan tyde på at flere er blitt opptatt av moped som transportmiddel og i mindre grad som et middel til opplevelse og spenning.

Gjennomsnittlig varighet av opplæringsperioden har økt etter endring i opplæringen. I tillegg finner undersøkelsen en liten økning i antall frivillige kjøretimer i tillegg til den obligatoriske undervisningen.

Spørreundersøkelsene viste jevnt over positive holdninger til trafikksikkerhet og lav forekomst av risikoatferd med unntak av høy fart og trimming av moped. Andelen førere som eier eller kjører trimmet moped har gått ned etter endringen i føreropplæringen, men det er fortsatt slik at mer enn hver femte mopedfører eier en trimmet moped.


Diagram: Skadde og drepte førere og passasjerer på moped og lett motorsykkel 2001-2018, etter kjøretøytype og år. Skadde/drepte per 1000 registrerte kjøretøy.

Rapport:
Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Sluttrapport. TØI rapport 1724/2019. Forfattere: Fridulv Sagberg, Ole Johansson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger