Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Elever som tar valgfag trafikk har positive holdninger til trafikksikkerhet

Elever som tar valgfag trafikk har positive holdninger til trafikksikkerhet

Og faglærerne mener elevene virker engasjerte og fornøyde.

Valgfaget trafikk fikk egen læreplan i 2013, og har siden blitt tilbudt på ungdomsskoler over hele landet. Hvert år tar ca. 5 prosent av norske elever valgfaget, mange med det mål å skaffe seg trafikalt grunnkurs.

Forskere ved TØI har undersøkt hvordan intensjonen med valgfaget trafikk gjennomføres i praksis. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Trygg Trafikk.  

De fleste elevene rapporterer at de gleder seg til valgfaget, og dette støttes av lærerne som rapporterer at elevene er motiverte og liker faget. Elevene sier det er viktig å jobbe for trafikksikkerhet og de syns ungdom som bruker sikkerhetsutstyr er gode forbilder for andre.

Elevene ser ut til å utvikle gode holdninger til trafikksikkerhet gjennom faget, men forskerne kan ikke finne forskjeller i holdninger hos nyutdannete førere av moped og lett mc mellom de som har tatt trafikalt grunnkurs i grunnskolen gjennom valgfaget trafikk og de som har tatt det på trafikkskole.

Nesten alle elevene sier at en viktig grunn til å velge valgfaget trafikk er muligheten for å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget. Valgfaget trafikk inneholder elementer som er nedfelt i Trygg Trafikks modell for atferdspåvirkning og som er dokumentert å kunne påvirke atferd, og både elever og lærere mener at elevene blir sikrere i trafikken gjennom undervisningen i valgfaget trafikk.

Studien er basert på tre datakilder: 1) en spørreundersøkelse blant 1177 elever som tok valgfaget, 2) spørreundersøkelse til 128 lærere i valgfaget og 3) data fra en tidligere undersøkelse.

Hele rapporten: Evaluering av valgfaget trafikk. TØI rapport 1660/2018. Forfattere: Ole J. Johansson Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger