Du er her

Mikromobilitet:

Elektriske sparkesykler erstatter gange og kollektivtransport

Over halvparten av turene med elsparkesykkel erstatter gange og en fjerdedel erstatter kollektivreiser.

Dette viser en ny TØI-rapport som har kartlagt bruken av elsparkesykler i Oslo. Med tanke på at omfanget har eksplodert i løpet av kort tid, tyder dette på at elsparkesykler dekker et behov som andre former for transport ikke har dekket godt nok.

Elsparkesykkel er et fleksibelt og tidsbesparende fremkomstmiddel. Et stort flertall av elsparkesyklister (72%) opplever samhandling med andre trafikanter som smidig. Samtidig indikerer tallene at elsparkesykkel kan ha høy risiko for ulykke, sannsynligvis på grunn av manglende brukserfaring og infrastruktur som ikke er tilrettelagt for små hjul.

Undersøkelsen viser at 10% har opplevd uhell med elsparkesykkel (mot 3% blant syklister), mens nesten en av fem (18%) har vært i nesten-ulykker. Én av fire fotgjengere og syklister er utrygge i møte med elsparkesykler. 28% av fotgjengere hadde opplevd nesten-uhell.

Parkerte elsparkesykler er en særlig utfordring. Vel en av tre irriterer seg over utleiesparkesyklene som hensettes vilkårlig på fortau. Personer med funksjonsnedsettelser kan være særlig utsatte.

Prosjektet er en del av intern satsning på nye områder innen transport, og er finansiert av TØI.

Undersøkelsen ble gjennomført mai-juli 2019 blant 431 personer i Oslo. 37% av disse hadde brukt elsparkesykkel.

Omtale av undersøkelsen i Tidsskriftet Samferdsel.

Rapport:

Kickstart for mikromobilitet - En pilotstudie om elsparkesykler TØI rapport 1721/2019. Forfatter: Siri Hegna Berge

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger