Du er her

Behov for veiskilting for syklister

Bedre og tydeligere skilting for syklister kan bidra til at flere tar sykkelen i bruk. Skiltingen bør være synlig for syklister i bevegelse slik at de ikke behøver å redusere farten for å orientere seg.

Økt satsning på sykkel er et uttalt mål i Nasjonal Transportplan. 25 prosent av alle reiser i de store byområdene og 8 prosent av alle reiser på landsbasis skal foretas på sykkel innen 2023. Så langt har iverksatte tiltak hovedsakelig vært rettet mot utbygging og utbedring av fysisk infrastruktur, men nå vil man se på veivisning som et bidrag til økt sykkelandel.

Dagens sykkelveivisning er i stor grad basert på skiltprinsipper for bilister.

Høsten 2019 gjennomførte forskere ved TØI en undersøkelse blant syklister i Oslo. Her fant man at syklistene bruker smarttelefoner for å planlegge sykkelruten før de legger ut på tur. De fleste vil helst slippe å stoppe sykkelen for å sjekke ruta underveis. At syklister orienterer seg i fart er dermed en viktig forutsetning for hvordan man bør skilte.

  • Skiltene og skrifttypen bør være store nok
  • Bakgrunnsfargen bør helst være i en sterk eller fluoriserende farge
  • Skiltene bør plasseres konsekvent og de bør ha målpunkter som oppleves relevante
  • Skilting kan i noen tilfeller suppleres med oppmerking i bakken, så lenge dette ikke innebærer at syklistene får for mange blikkpunkter de må veksle mellom å se på

Rapporten er skrevet som del av prosjektet «Brukerorientert sykkelveivisning», som gjennomføres av TØI for Oslo kommune og Viken for å danne grunnlaget for en ny veileder for sykkelveivisning og skilting.

Rapport: Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus TØI rapport 1726/2019 Forfattere Vibeke Milch, Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Tineke De_Jong

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger