Du er her

35-55-åringer reagerer raskest i trafikken

Bilførere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på farer i trafikken enn både førere over 65 år og trafikkskoleelever. Dette viser en videobasert test utviklet ved TØI.

Resultatene stemmer godt over ens med risikoberegninger for ulike aldersgrupper basert på ulykkesdata, og indikerer at både kjøreerfaring og synsevne er viktig for rask oppfattelse av faresituasjoner.

Testvideoen består av trafikksituasjoner som er registrert under kjøring i vanlig trafikk med kamera plassert omtrent i førerens øyeposisjon.

Testpersonenes oppgave er å se etter mulige faresituasjoner hvor det kan bli nødvendig å bremse brått eller svinge unna for å unngå kollisjon, og å trykke på en tast så snart de oppdager en slik situasjon.

Denne typen tester kan tenkes å være nyttig både i føreropplæring og som del av førerprøven.

Rapport:
Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner. Resultater fra to undersøkelser med en videotest. TØI rapport 1015/2009.  Forfatter: Fridulv Sagberg.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger