Du er her

30 prosent økt sykling i tilrettelagte gater

Sykkelbruken økte med over 30 prosent. i gater hvor det ble lagt til rette for sykling. 

Bedre og tryggere sykkelveier skaper lokalt sett mer sykling. Analyser av 36 tiltak i norske byer viser at gater hvor det ble lagt bedre til rette for sykling i gjennomsnitt hadde 31 prosent økning i sykkel­bruken, sammenlignet med resten av gatenettet.

TØI har samlet inn data ved hjelp av en mobil-app som registrerer folks reiser i hverdagen, og resultatene fra disse dataene er for første gang brukt for å gi bedre trafikktall for å beregne nytten av å satse på bedre tilrettelegging for bruk av sykkel.

Det er fortsatt ikke mulig å si om tiltakene fører til at det totalt sett sykles mer eller om bedre tilrettelegging i enkelte gater gjør at syklistene endrer sine ruter.

Rapport:
Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data. TØI rapport 1697/2019. Forfattere: Aslak Fyhri, Tineke de Jong, Christian Weber og Espen Johnsson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger