Forskningsprosjekt

Sykle til VM – et nasjonalt folkehelsekonsept

I år er det Sykkel-VM i Bergen. I den forbindelse arrangeres aktivitetskampanjen «Sykle til VM». Kampanjen har oppstart i april og pågår fram til Sykkel-VM i september.

Copyright: Bergen 2017 AS

Målet med prosjektet er å motivere folk i alle aldre og fysisk form til aktivitet på en lettvint, enkel og morsom måte ved bruk av appen «Sykle til VM».

Prosjektet «Sykle til VM – et nasjonalt folkehelsekonsept» er et samarbeid mellom TØI, Bergen 2017 AS og Sportif AS. TØI er ansvarlig for evalueringen av prosjektet.

For å kunne si noe om mulige effekter av en slik satsning ønsker vi å kartlegge sykkelbruk og nivå av fysisk aktivitet i en før- og ettersituasjon. Datainnsamlingen i prosjektet er todelt. Foruten data som samles inn ved bruk av mobilapplikasjonen vil det gjennomføres to-tre spørreundersøkelser. Undersøkelsene gjøres blant brukere av appen, og i et kontrollutvalg.

Prosjektperiode:

2017-2018

Finansiering:

Prosjektet er finansiert av Bergen 2017 AS.

Aktuelle nettsteder:

For mer informasjon om aktivitetskampanjen se https://bergen2017.no/.

For mer informasjon om vilkår for bruk av appen se https://sykletilvm.no/info/index

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger