Du er her

Seminar om folks reisevaner og hva som påvirker dem (26. mai)

TØI arrangerte seminar om folks reisevaner og hva som påvirker dem basert på resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 kombinert med data fra andre kilder.

Torsdag 26. mai kl 10:00-15:00

Forskningsparken, Gaustadalleen 21, møterom FAROS i CIENS Toppsenter (5. etg.)

Vi streamet seminaret (sendingen er dessverre ikke lenger tilgjengelig)

Program

Presentasjonene som er av delanalyser/rapporter som er offentliggjort, er tilgjengelig.

10:00-10:10 Introduksjon Tom Erik Julsrud, TØI
10:10-10:50 Reisekjeder - hvordan ser de ut og hvilken betydning har de for valget av transportmiddel? Berit Grue, TØI
10:50-11:30 Bo-områder for miljøvennlige arbeidsreiser Frants Gundersen, TØI
11:30-12:30 LUNSJ  
12:30-13:10 Slutt på lidenskapen? Mot et mer pragmatisk forhold til bil Susanne Nordbakke, TØI
13:10-13:50 Dyrere og lengre avstand til parkering: Hvordan nye parkeringsregimer kan påvirke bilbruk og bilhold Petter Christiansen, TØI
13:50-14:00 BENSTREKK  
14:00-14:40 Tilgang til kollektivtransport og bruk: oppfatning kontra virkelighet Tanu Priya Uteng, TØI
14:40-15:00 Oppsummering og betrakninger rundt fremtidens RVU Øystein Engebretsen, TØI

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger