Du er her

Seminar om folks holdninger til bompenger i urbane strøk

26. januar arrangerte TØI seminaret 'Hvordan reagerer befolkningen på bompenger i urbane strøk?' i Forskningsparken i Oslo.

 

Her er programmet. Du kan se presentasjonene ved å klikke på teksten.

10.00   Innledning og bakgrunn

10.15   Jämförelseanalys mellan fyra städer v/ Karin Brundell-Freij & Fredrik Johansson

10.45   Effekter på resande i Stockholm och Göteborg v/ Maria Börjesson

11.15   Effekter på reisevaner i Oslo og Trondheim v/ Farideh Ramjerdi & Tanu Priya

11.45   Lunsj

12.45   Anpassningar i Stockholm och Göteborg v/ Joel Franklin

13.15   Holdninger og aksept i Oslo og Trondheim v/ Farideh Ramjerdi Jon Martin Denstadli & Kåre H. Skollerud

13.45   Kaffe

14.00   Acceptans och equityeffekter i Stockholm och Göteborg v/ Jonas Eliasson

14.30   Paneldiskusjon og konklusjon

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger