logo

Søk

Du er her

BYBY-konferansen 2018

Byutvikling og bytransport – siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport inviterer til konferanse 13. og 14. november 2018. Hold av dagene!

Vi vil presentere forskning gruppen har gjort i det siste, og vi planlegger å invitere noen vi selv har veldig lyst å høre på.

Vi likte lokalene til Storsalen menighet i Oslo sentrum så godt at vi satser på å være der i år også (ikke endelig bekreftet).

Vi regner med å legge ut fullt program og påmelding tidlig i september. Foreløpig ser vi for oss at følgende tema står på programmet:

 • Kollektivtransport og bystruktur i små og store byer
 • Bilfritt sentrum i Oslo
 • Trives folk best i tette eller mindre tette byområder?
 • Planleggernes bruk av forskningsbasert kunnskap – effekter på planer og måloppnåelse
 • Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser
 • Byvekstavtaler og arealscenarier i regionale transportmodeller
 • Effekter av lokalisering av jernbanestasjoner i og utenfor sentrum
 • Mobilitet, kjønn og rettferdighet
 • Byutvikling, bytransport og folkehelse
 • Transportkvalitet i by – på tvers av transportmidler
 • Sykling og bystruktur
 • Test av tre viktige ‘teser’ i samordnet areal- og transportplanlegging
 • Veikapasitet i byområder
 • Effekter av endringer i bytransportsystemene i Oslo
 • Ny teknologi i transportsektoren – hva har det å si for byutvikling og byplanlegging?

Les mer om forskningsgruppen Byutvikling og bytransport.

Hold av dagene! Mer info kommer...

Meld deg på listen som mottaker av TØIs nyhetsbrev for videre oppdateringer av seminaret - og andre interessante nyheter.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no