logo

Søk

Du er her

Anders Tønnesen

ph.d.
Stilling Forsker II
E-post ato@toi.no
Direkte telefon 48 95 71 94
Avdeling Avdeling for mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no