logo

Søk

Du er her

Tanu Priya Uteng

ph.d.
Stilling Forsker II
E-post tpu@toi.no
Direkte telefon 90 53 36 84
Avdeling Avdeling for mobilitet
Forskningsområde Byutvikling og bytransport
Reisevaner
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas