You are here

  • > Staff
  • > Kolbenstvedt, Marika

Marika Kolbenstvedt

Mag.Art.
Position Senior Research Sociologist
E-mail mk@toi.no
Direct phone 97 14 14 17
Department Department of Technology and Innovation
Research Area Transport Technology and Environment
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger