Du er her

Pris til masteroppgave skrevet på TØI

Cyriac George er tildelt en av Kunnskap Oslos priser for beste masteroppgave i 2017.

Foto: Flemming Dahl

Masteroppgaven heter User Adoption of Innovations in a Sustainability Transitions Context. A Practice Theory Analysis of Car Sharing and Urban Mobility Behavior in Oslo.

Til sammen tre masteroppgaver blir hedret, med diplom og 40.000 kroner. Cyriac George har hatt kontorplass og veiledning ved TØI i den tiden han skrev masteroppgaven.

– Cyriac sin oppgave er imponerende, sier forskningsleder Tom Erik Julsrud som har vært veileder på TØI. – Hans arbeid bidrar til en bedre forståelse av hvordan husholdninger reagerer på nye deprivatiserte mobilitetsløsninger. 

Cyriac har studert mobilitetsadferd og bildeling i husholdninger i sentrale deler av Oslo. Han har gjennomført dybdeintervjuer med småbarnsfamilier og konkluderer med at synet på - og den faktiske bruken av - delemobilitet nøye henger sammen med en urban livsstil. Delemobilitet synes å være et reelt alternativ til privat bilhold i denne gruppen.

Kunnskap om folks hverdag på et mikronivå er viktig for å forstå hvordan innovasjon i transportsektoren kan skape nye og bærekraftige reisevaner i urbane områder.     

Masteroppgaven er skrevet som en del av TEMPEST-prosjektet. I TEMPEST studerer forskere forutsetninger for systemendringer i transportsektoren, med særlig fokus på skiftet fra privateid persontransport til delemobilitet. TEMEST er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter i Sverige, Storbritannia og Nederland i tillegg til TØI og Universitetet i Oslo.

Cyriac er i dag ansatt på TØI som forsker og tar en doktorgrad om hydrogen som drivstoff i det norske transportsystemet. 

Prisen blir utdelt av byråd for næring og eierskap Kjetil Lund den 28. juni. 

Kunnskap Oslo

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Alliansen arbeider for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum innenfor utvalgte områder. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden.

Vil du skrive masteroppgave på TØI?

Vi legger stor vekt på å tilby kontorplass og veiledning til studenter som ønsker å skrive masteroppgave. Fire til fem studenter fra ulike universiteter og høgskoler er til enhver tid tilknyttet instituttet i forbindelse med oppgaveskriving. Les mer om mulighetene!

Det er ikke første gang en oppgave skrevet på TØI belønnes.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger