Du er her

  • > Pris til masteroppgave skrevet på TØI

Pris til masteroppgave skrevet på TØI

Mari Andrine Hjorteset er tildelt en av Kunnskap Oslos priser for beste masteroppgave i 2015.

Mari Andrine Hjorteset er tildelt diplom og 40.000 kroner i prispenger for sin masteroppgave «Kampen om gata - En analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslo.»

Masteroppgaven heter Kampen om gata - En analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslo.

Til sammen tre masteroppgaver ble hedret, hver med diplom og 40.000 kroner i prispenger. Hjorteset har hatt kontorplass og veiledning ved Transportøkonomisk institutt i den tiden hun har skrevet master.

- Jeg er imponert over det arbeidet som Andrine har gjort, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI som har vært hovedveileder. - At oppgaven hedres på denne måten er moro og vel fortjent, og viser at tema som trafikk og trafikksikkerhet er høyst relevant og kan gi bra uttelling for dyktige studenter.  

Hjorteset har studert mikroforhandlinger som skjer mellom ulike trafikanter og trafikantgrupper i Oslo, og undersøkt om de tilfeldige møtene i trafikken er preget av samspill eller konflikt. Oppgaven konkluderer med at trafikkulturen i Oslo i stor grad er preget av samspill, god flyt, høy moralsk ansvarsfølelse, og god etterlevelse av de formelle trafikkreglene. Dette gjør at det i de aller fleste tilfeller er trygt å ferdes i Oslo, uansett transportmiddel og infrastruktur. Her kan du lese hele masteroppgaven.

Prisen ble utdelt av byråd for næring og eierskap Geir Lippestad i begynnelsen av juni. Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Alliansen arbeider for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum innenfor utvalgte områder. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden.

Transportøkonomisk institutt legger stor vekt på å tilby kontorplass og veiledning til studenter som ønsker å skrive masteroppgave. Fire til fem studenter fra ulike universiteter og høgskoler er til enhver tid tilknyttet instituttet i forbindelse med oppgaveskriving.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger