Du er her

  • > 20 forskningsmillioner til TØI

20 forskningsmillioner til TØI

TØI ble tildelt 2 av 4 samferdselsprosjekter og skal forske på samkjøring og kostnadseffektivitet rundt bilbruk.

Fire forskningsprosjekter får til sammen 40 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet gjennom Forskningsrådet. To av prosjektene går til TØI.

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet fremgår det at de fire prosjektene er valgt ut blant 29 søknader.

- Det er kritisk viktig at vi har et effektivt transportsystem for passasjerer og gods. De fire forskningsprosjektene som får støtte fra oss, vil kunne bidra til å gjøre transportsystemet mer tilgjengelig, mer effektivt og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister JonIvar Nygård.

Bilbruk og samkjøring

I de to prosjektene skal forskerne studere bilbruk og samkjøring.

Det ene skal studere hvordan få til samkjøring og hvilke verktøy er nødvendige for å få flere til å kjøre sammen eller dele kjøretøy. Målet er å bidra til et mer effektivt, bærekraftig og inkluderende transportsystem i distriktene.

Det andre ser på hvordan tydelig informasjon om kostnader knyttet til bilbruk og bilhold påvirker atferd og holdninger. Målet er å fremme et bærekraftig, kostnadseffektivt og mindre bilavhengig transportsystem.

- Tildelingen i dag med to av fire prosjekter viser at TØI er en viktig aktør i norsk transportforskning. Forskerne på TØI skal med dette, og som alltid, bidra til et mer bærekraftig og kostnadseffektivt transportsystem, Bjørne Grimsrud.

Detaljer om prosjektene og innstilt beløp

Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo: Combining public transit and ride sharing in rural transport. 10 000 000 kroner

Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo: Experimental evidence on the effect of information & saliency of costs of car ownership and use. 10 000 000 kroner

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger