Du er her

Halvsdagsseminar 6. juni 2016

Elbiler – også for håndverks- og servicebedrifter?

Hva skal til for å få håndverks- og servicebedrifter til å reise mer miljøriktig i byer og tettsteder?

Bedrifter i håndverks -og servicebransjen står for en betydelig del av biltrafikken i byer og tettsteder, og de har utfordringer med å utvikle mer miljøriktige reiser. Kan elbiler være løsningen?

Program

08:30-09:00  FROKOSTSERVERING  
09:00-09:15  Velkommen og introduksjon v. forskningsleder Tom Erik Julsrud/TØI
09:15-09:45 Hvor mange av dagens håndverkere bruker elbil? Og hva er interessen for å ta dette i bruk? Resultater fra en undersøkelse blant håndverkere i fire norske byer. v. Tom Erik Julsrud/TØI
09:45-10:15 Pådrivere og barrierer for bruk av elbiler blant håndverks- og servicebedrifter. Resultater fra en studie av tidlige brukere. v. forsker Susanne Nordbakke/TØI
10:15-10:30 Pause  
10:30-11:00 Hva er det fremtidige potensialet for elbiler blant service- og håndverksbedrifter? Innsikter fra analyser av elektroniske kjøredagbøker. v. forsker Erik Figenbaum/TØI
11:00-11:30 Debatt: Hva kan gjøres for å få flere håndverks- og servicebedrifter til å kjøre elbiler? Vi håper på mange gode innspill fra deltakerne! 

 

Alle forskningsresultatene er basert på arbeid gjort innenfor det Forskningsråd-støttede prosjektet Crafttrans.  

MELD DEG PÅ HER

Seminaret er gratis, men påmelding er nødvendig.

Sted:  Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 5 etasje (Møterom Faros).

Kontaktperson: Vivill Vinsrygg          

Tips gjerne en kollega om seminaret!

Velkommen!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger