Du er her

Innleggene er nå tilgjengelig:

Arbeidsreiser i den kunnskapsintensive byen

Her kan du laste ned innleggene fra TØI-seminaret  23. november 2016 om arbeidsreiser, pendling, reisevaner og endringsmuligheter i kunnskapsintensive bymiljøer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger