Du er her

Vil ikke gå eller sykle når det regner

3 av 10 vil ikke gå eller sykle 2-3 km når det er kaldt og er nedbør.

60 prosent synes det er greit å gå en tur på to-tre km når det er kaldt (<10 oC) uten nedbør, men hvis det er nedbør halveres prosentandelen som synes det er akseptabelt å gå ved samme temperatur.

Det viser en undersøkelse blant beboere i Oslo og Stavanger.

Omtrent en tredjedel av innbyggerne i de to byene sier at været er viktig for valg av reisemåte til og fra jobben. Det er ikke fullt så viktig når de skal handle dagligvarer. Nedbør, i form av regn eller snø, har større påvirkning enn temperatur eller vind. Vind har imidlertid større betydning i Stavanger enn i Oslo.

Både når det gjelder gåing og sykling er nedbør viktigere enn temperatur.

Respondentene fra Stavanger uttrykker en klarere «bilidentitet» enn respondentene fra Oslo. «Bilidentitet» har klar sammenheng med om man bruker bil på handlereisene, og en sterkere sammenheng enn de forskjellige værindikatorene har.

Hensikten med undersøkelsen har vært å forstå hvordan oppfatningen av forskjellige aspekter ved vær (nedbør, temperatur og vind) henger sammen med daglig reiseaktivitet. Dette er et felt som har fått relativt liten forskningsmessig oppmerksomhet.

Funnene kommer fra spørreundersøkelser som ble gjennomført i Oslo og Stavanger i oktober og november 2015 med omtrent 1000 personer i hver by. Forut for spørreundersøkelsen ble det gjennomført fokusgrupper i begge byene.

Rapport: Opplevelse av vær og reisemåte – resultater fra fokusgrupper og spørreundersøkelser i Oslo og Stavanger. TØI rapport 1473/2016 Forfattere: Randi Hjorthol

Kontakt forskningsleder Tom Erik Julsrud ved spørsmål om rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger